Korona

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski to 28 najwyższych szczytów w poszczególnych pasmach górskich. Klub Zdobywców Korony Gór Polskich został utworzony w 1997 roku. Po zdobciu wszystkich szczytów Klub przyznaje członkom honorową odznakę. Zdobyte szczyty dokumentuje się w książeczce za pomocą pieczątek schronisk ulokowanych w pobliżu szczytów oraz zdjęć wykonanych na danym szczycie. Według informacji zawartej na stronie Klubu - zdobycie Korony jest związane z pokonaniem o własnych nogach ponad 30 tysięcy metrów n.p.m.

Wyzwanie jakim jest skompletowanie wszystkich 28 szczytów chodziło Nam po głowie od jakiegoś czasu. 

Korona Gór Polski na pewno będzie dla Nas ogromnym wyzwaniem - wymagać będzie poświęcenia dużej ilości czasu, organizacji przynajmniej kilkunastu wyjazdów w góry - jednak z drugiej strony ma zapewnić Nam mobilizację do częstrzych wypadów nie tylko tych wakacyjnych.

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku rozpoczeliśmy kompletowanie. A zatem do dzieła! 

5/28

Zdobyte szczyty